Wykładowcy

S c r o l l D o w n

Wykładowcy

Prowadzący i forma zajęć

Zajęcia prowadzone są przez cenionych wykładowców akademickich, praktyków, praktyków i profesjonalistów posiadających bogate doświadczenie zawodowe, co jest gwarancją wysokiej jakości kształcenia. Pozwoli to również na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy, a także wykorzystanie aktywnych metod prowadzenia zajęć.

Wykaz wykładowców

Tytuł/
stopień naukowy

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia

Nazwa i rodzaj prowadzonych zajęć

Wymiar prowadzonych zajęć dydaktycznych

Mgr Anna Bączyk GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych, wykłady

4w

Dr hab. Joanna Kulczycka GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych, ćwiczenia

Dr hab. Janusz Molis GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych, ćwiczenia

Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk Założenia GOZ i ich wdrażanie, wskaźniki GOZ i ich monitorowanie w wybranych krajach i regionach, wykłady

4w

Mgr Agnieszka Nowaczek Założenia GOZ i ich wdrażanie, wskaźniki GOZ i ich monitorowanie w wybranych krajach i regionach, ćwiczenia

Dr inż. Agnieszka Sznyk Modele biznesowe GOZ i możliwości ich wdrożenia,
wykłady

6w

Mgr Hubert Bukowski Modele biznesowe GOZ i możliwości ich wdrożenia,
ćwiczenia

Dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski Ekonomiczna i techniczna ocena tworzenia produktów z odpadów. Dobre praktyki ponownego użycia i recyklingu,
wykłady

8w

Dr inż. Paweł Jastrzębski Ekonomiczna i techniczna ocena tworzenia produktów z odpadów. Dobre praktyki ponownego użycia i recyklingu, ćwiczenia

Dr hab. inż. Agnieszka
Cholewa-Wójcik
Rola GOZ w branży opakowaniowej, wykłady i ćwiczenia

8w+8ć

Prof.,
dr hab. inż.
Maria Richert Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów, wykłady

4w

Dr inż. Rafał Hubicki Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów, wykłady

4w

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów, wykłady

4w

Mgr Aneta Widak Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów, wykłady

4w

Mgr Aleksander Szalecki Możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ. Zielone zamówienia publiczne w GOZ, wykłady

4w

Mgr Krzysztof Zachura Możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ. Zielone zamówienia publiczne w GOZ, wykłady

4w

Dr inż. Krzysztof Posłuszny Tworzywa sztuczne a modele biznesowe i strategie GOZ,
wykłady i ćwiczenia

8w + 8ć

Dr hab. inż. Krzysztof Pikoń Modele biznesowe w energetyce konwencjonalnej a możliwości wdrażania GOZ, wykłady

6w

Dr inż. Agnieszka Bielecka Modele biznesowe w energetyce konwencjonalnej a możliwości wdrażania GOZ, wykłady

6w

Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach GOZ, wykłady i ćwiczenia

Dr Aleksander Iwaszczuk Strategie zarządzania ryzykiem w warunkach GOZ, wykłady i ćwiczenia

8w

Mgr Anna Zalewska GOZ i czystsza produkcja. Dobre praktyki z przemysłu, wykłady

4w

Mgr Bartłomiej Wojdyło GOZ i czystsza produkcja. Dobre praktyki z przemysłu, wykłady

4w

Dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski Znaczenie i rozwój OZE w kontekście GOZ. Eko-projektowanie, wykłady

6w

Mgr inż. Natalia Generowicz Znaczenie i rozwój OZE w kontekście GOZ. Eko-projektowanie, ćwiczenia

Dr hab. Joanna Kulczycka Ślad węglowy (CF) i środowiskowy (LCA) a GOZ. Analiza przepływu materiałów i efektywność zasobów bazy modeli biznesowych GOZ dla MSP, wykłady

6w

Mgr inż. Agnieszka Czaplicka Ślad węglowy (CF) i środowiskowy (LCA) a GOZ. Analiza przepływu materiałów i efektywność zasobów bazy modeli biznesowych GOZ dla MSP, ćwiczenia

Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk Praca dyplomowa

6 seminarium

Dr hab. Joanna Kulczycka Praca dyplomowa

6 seminarium

Razem

180