Rekrutacja

S c r o l l D o w n

Rekrutacja

Rekrutacja na studia

Regulamin warunków zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy rejestracja w bazie zgłoszeń

  Uwaga:

  W wypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie via sekretariat studiów

  • dokonanie bezzwrotnej wpłaty kwalifikacyjnej w wysokości 100 zł gwarantującej przyjęcie na studia, kwota jest wliczana do czesnego
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za studia w kwocie jednorazowo 5200 zł za dwa semestry. lub w dwóch równych ratach po 2600 zł każda. Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych. Każda dokonana opłata za studia podyplomowe nie podlega zwrotowi.
  • Rekrutacja trwa od maja 1.09.2022 roku 13.11.2022
  • Kwalifikacja na studia dokonywana będzie według kolejności zgłoszeń.
  • Warunkiem uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 15 osób.
  • Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na numer konta który zostanie podany w terminie późniejszym

  Proszę o przesłanie drogą mailową na adres jpraga@zarz.agh.edu.pl

  dowodu wpłaty oraz ksero dyplomu.

  Oryginał dyplomu (na czas trwania studiów) oraz podpisane dokumenty (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o sposobie płatności) proszę o dostarczenie na pierwszym zjeździe.

  Opłata za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 5200 złw tym 100 zł opłaty rekrutacyjnej (płatne przy rekrutacji). 

  Istnieje również możliwość dokonania wpłaty w dwóch ratach:

  I rata – 2600 zł 

  II rata – 2500 zł

  Faktury na firmę wystawiamy jedynie w wypadku, gdy na przelewie widnieją dane firmy i płatności dokonano z firmowego konta.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 12 617 43 05 lub mailowy jpraga@zarz.agh.edu.pl

  * Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym na AGH opłata rekrutacyjna stanowi zaliczkę opłaty za studia i w razie, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony z powodu małej liczby chętnych, opłata zostaje zwrócona. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze studiów.

  Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem