Plan studiów

S c r o l l D o w n

Plan studiów

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

SEMESTR STUDIÓW – pierwszy:    

Lp. Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 1.  
GOZ w dokumentach i programach strategicznych UE i Polski oraz w projektach badawczych

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

4+8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

2

 1.  
Założenia GOZ i ich wdrażanie, wskaźniki GOZ i ich monitorowanie w wybranych krajach i regionach

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

4+6

Aktywność na zajęciach/
projekt

1

 1.  
Modele biznesowe GOZ i możliwości ich wdrożenia

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

6+8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

2

 1.  
Ekonomiczna i techniczna ocena tworzenia produktów z odpadów – dobre praktyki ponownego użycia i recyklingu

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

8+8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

3

 1.  
Rola GOZ w branży opakowaniowej

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

8+8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

3

 1.  
Rozwiązania technologiczne i strategie GOZ podmiotów gospodarczych. Symbioza przemysłowa. Dobre praktyki przedsiębiorstw i samorządów

Wykład

16

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

3

 1.  
Możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ. Zielone zamówienia publiczne w GOZ

Wykład

8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

1

 

Razem

 

92

 

15

SEMESTR STUDIÓW – drugi:

Lp. Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 1.  
Tworzywa sztuczne a modele biznesowe i strategie GOZ

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

8+8

Aktywność na zajęciach/
projekt

3

 1.  
Modele biznesowe w energetyce konwencjonalnej a możliwości wdrażania GOZ

Wykład

12

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

2

 1.  
Strategie zarządzania ryzykiem
w warunkach GOZ

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

8+8

Aktywność na zajęciach/
projekt

3

 1.  
GOZ i czystsza produkcja.
Dobre praktyki z przemysłu

Wykład

8

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

1

 1.  
Znaczenie i rozwój OZE w kontekście GOZ. Eko-projektowanie

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

6+6

Aktywność na zajęciach/projekt

2

 1.  
Ślad węglowy (CF) i  środowiskowy (LCA) a GOZ. Analiza przepływu materiałów i efektywność zasobów bazy modeli biznesowych GOZ dla MSP

Wykład/ćwiczenia audytoryjne

6+6

Aktywność na zajęciach/
kolokwium

2

 1.  
Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

12

Prezentacja pracy dyplomowej

2

 

Razem

 

88

 

15

Łączna liczba godzin: 180
Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

OGÓŁEM:

 

Łączna liczba godzin zajęć:

Łączna liczba punktów ECTS:

semestr 1

92

15

semestr 2

88

15

semestr ….

   

Łącznie (SUMA):

180

30